THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NẤM HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV

Hội Nấm học Việt Nam (Đơn vị đại diện là Viện Nấm và Công nghệ Sinh học) phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học – Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang quyết định thời gian tổ chức “Hội nghị Nấm Học Toàn Quốc lần thứ IV” vào ngày 18 tháng 6 năm 2022.

Chi tiết mời các bạn theo dõi trong thông báo dưới đây:

Khách online: 2

Trong ngày: 2

Lượt truy cập: 8052