Quá trình xây dựng và phát triển

Viện Nghiên cứu và Phát triển nấm ăn, nấm dược liệu được hình thành trên cơ sở mô hình Đào tạo, nghiên cứu và phát triển nấm ăn, nấm dược liệu, thuộc Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thành lập từ tháng 06 năm 2014.

Mục tiêu khi xây dựng mô hình nhằm đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng sản phẩm khoa học, chuyển giao công nghệ về ngành nấm. Hoạt động của mô hình theo nguyên tắc tự nguyện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực nghiên cứu và kinh doanh các sản phẩm nghiên cứu (giống, công nghệ, sản phẩm nấm).

Đặc biệt, mô hình đã hỗ trợ Khoa CNSH, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực CNSH nấm ăn, nấm dược liệu theo định hướng nghề nghiệp (POHE) và mô hình tham quan, học tập cho các địa phương, các trường phổ thông và các đối tác khác của Học viện.

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 2

Trong ngày: 40

Lượt truy cập: 28716