Nhân sự

* Ban giám đốc:

- Giám đốc: TS. Ngô Xuân Nghiễn

             

Email: nxnghien@vnua.edu.vn

- Phó giám đốc: TS. Nguyễn Thị Bích Thùy

Email: ntbthuy.cnsh@vnua.edu.vn

* Danh sách nhân sự của Viện bao gồm:

Số

TT

Họ và tên

Trình độ đào tạo, chức danh khoa học

Chế độ làm việc

Nơi công tác của người làm việc kiêm nhiệm  (nếu có)

Chính thức

Kiêm nhiệm

1

Ngô Xuân Nghiễn

Tiến sĩ

 

x

Khoa Công nghệ sinh học

2

Nguyễn Thị Bích Thùy

Tiến sĩ

 

x

Khoa Công nghệ sinh học

3

Trần Đông Anh

Thạc sĩ

 

x

Khoa Công nghệ sinh học

4

Nguyễn Thị Luyện

Thạc sĩ

 

x

Khoa Công nghệ sinh học

5

Vũ Thị Ly

Thạc sĩ

 

x

Khoa Công nghệ sinh học

6

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Tiến sĩ

 

x

Khoa Công nghệ sinh học

7

Đinh Trường Sơn

Tiến sĩ

 

x

Khoa Công nghệ sinh học

8

Trần Thị Bình Nguyên

Tiến sĩ

 

x

Khoa Công nghệ sinh học

9

Nguyễn Thị Huyền Trang

Cử nhân

x

 

 

10

Lê Văn Vẻ

Thạc sĩ

x

 

 

11

Phạm Thị Hồng Thiêm

Cử nhân

x

 

 

12

Ngô Chí Quyền

Cử nhân

x

 

 

13

Trần Cẩm Tú

Cử nhân

x

 

 

14

Nguyễn Thị Mơ

Cử nhân

x

 

 

15

Phạm Minh Tuấn

Cử nhân

x

 

 

 

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 1

Trong ngày: 39

Lượt truy cập: 28715