Giới thiệu

*/ Tên Viện:

- Tên bằng tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NẤM ĂN, NẤM DƯỢC LIỆU   

- Tên viết tắt tiếng Việt: VNPN

- Tên bằng tiếng Anh: EDIBLE AND MEDICINAL MUSHROOM RESEARCH DEVELOPMENT INSTITUTE

- Tên viết tắt tiếng Anh: MRDI

*/ Cơ quan chủ quản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

*/ Địa chỉ Viện: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

*/ Vị trí địa lý: Phía đông thành phố Hà Nội (cách trung tâm Hà Nội 12km)

*/ Số điện thoại liên hệ: 0912397476  - 0392119115

*/ E-mail: viennam@vnua.edu.vn

*/ Website: www.viennghiencuunam.vn

*/ Thành lập: Ngày 26 tháng 04 năm 2021

*/ Chức năng:

- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về nấm cho các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có nhu cầu. Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm về nấm ăn, nấm dược liệu.

- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trong lĩnh vực nấm cho cơ quan, tổ chức và các cá nhân có nhu cầu. Tham gia đào tạo để cấp văn bằng từ trình độ trung cấp trở nên.

- Hợp tác với các cơ quan, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nấm.

*/ Nhiệm vụ:

- Phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác của Học viện.

- Hỗ trợ hình thành và gắn kết với doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp spin-off đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam để hoạt động nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao. Các hoạt động kinh doanh, thương mại hóa sản phẩm được thực hiện thông qua các spin-off.

- Phối hợp với các đơn vị trong Học viện nhằm thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác được Học viện giao.

- Chủ trì và phối hợp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp được giao theo đúng quy định của Nhà nước và Học viện.

- Tổ chức ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với các địa phương, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nấm ăn, nấm dược liệu.

- Chủ trì, hợp tác với các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước cung cấp các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đáp ứng nhu cầu của xã hội theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Học viện.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân cố liên quan thực hiện chương trình nghiên cứu trọng điểm về nấm ăn, nấm dược liệu.

- Quản lý tài sản, vật tư và nhân lực của Viện được Học viện giao theo quy định của pháp luật và Học viện.

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 2

Trong ngày: 27

Lượt truy cập: 21357