Thứ sáu, Ngày 20/10/2023 15:04

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN, SẢN XUẤT NẤM ĐẦU KHỈ Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) TRÊN GIÁ THỂ HỮU CƠ TỔNG HỢP CÓ GIÁ TRỊ CAO TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Ngày 20/10/2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước “Nghiên cứu tuyển chọn, sản xuất nấm đầu khỉ Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) trên giá thể hữu cơ tổng hợp có giá trị cao tại Hưng Yên” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì và thực hiện.

Dự và chủ trì Hội nghị có Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả nhiệm vụ; Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Các ủy viên phản biện: TS. Nguyễn Thị Hồng Gấm - Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp; TS. Lê Thị Hoàng Yến - Trung tâm Sinh học thực nghiệm, Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu. Dự hội nghị còn có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện các sở ngành, doanh nghiệp liên quan trong tỉnh.

TS. Ngô Xuân Nghiễn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đè tài

Báo cáo tại Hội nghị nghiệm thu, TS. Ngô Xuân Nghiễn - Chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm nghiên cứu cho biết đã tập trung thực hiện các nội dung nghiên cứu tuyển chọn, sản xuất nấm Đầu khỉ Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) trên giá thể hữu cơ tổng hợp có giá trị cao tại tỉnh Hưng Yên nhằm đưa nhanh ứng dụng Công nghệ sinh học tiên tiến trong tuyển chọn, nhân giống, nuôi trồng, sơ chế, bảo quản sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

TS. Ngô Xuân Nghiễn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đè tài

Kết quả nghiên cứu đã đạt các mục tiêu đề ra, cụ thể:

- Tuyển chọn được chủng nấm đầu khỉ He3 cho năng suất cao, chất lượng tốt (tỷ lệ giống đạt yêu cầu 90%, năng suất nấm tươi trên 420 kg quả thể hay 42 kg nấm đầu khỉ khô/tấn nguyên liệu).

- Xây dựng được quy trình sản xuất giống nấm đầu khỉ He3 cấp 1, cấp 2 đảm bảo chất lượng, ổn định với tỷ lệ giống đạt yêu cầu > 90%.

- Xây dựng được Quy trình nuôi trồng quả thể nấm đầu khỉ He3 cho năng suất cao, đạt > 420kg nấm tươi/tấn nguyên liệu.

- Xác định được thời điểm thu hái quả thể nấm đầu khỉ phù hợp nhất cho sơ chế, bảo quản và tiêu thụ nấm tươi là 11 ngày; thời điểm thu hái phù hợp nhất cho sơ chế, bảo quản và tiêu thụ nấm khô là 13 ngày.

- Bước đầu xây dựng thành công mô hình nuôi trồng nấm đầu khỉ He3 theo hướng kiểm soát điều kiện sinh thái tại Công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ Việt và mô hình nuôi trồng nấm đầu khỉ He3 theo hướng tự nhiên tại Hợp tác xã nấm sạch Việt Tú.

- Bước đầu có được kết quả thử nghiệm xử lý giá thể sau thu hoạch nấm đầu khỉ ứng dụng trồng rau sạch và cà chua:

+ Ra được sản phẩm phân bón hữu cơ từ giá thể sau thu hoạch nấm, trong đó phân hữu cơ từ giá thể sau thu hoạch nấm không bổ sung và bổ sung 0,3% ure có tỷ lệ C/N đạt tiêu chuẩn quy đinh về phân bón (10-15) tương ứng với mức là 14,8 và 12,3. Đồng thời sử dụng phân hữu cơ để trồng rau mồng tơi, rau dền, cà chua và xác định công thức phân bón tốt nhất cho mỗi loại rau.

+ Xác định được lượng phân bón phù hợp nhất cho mỗi loại rau: sử dụng bón lót cà chua: 1,6 kg giá thể không bổ sung, đã ủ thành phân/m2 (tương đương với 16 tấn/ha); sử dụng bón lót rau dền, mồng tơi: 4kg giá thể không bổ sung đã ủ thành phân/m2 (tương đương với 40 tấn/ha).

Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham gia ý kiến

Hội nghị đã nghe các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu và các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến cho rằng đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận của nhóm nghiên cứu; đã thực hiện đã tập trung thực hiện các nội dung nghiên cứu tuyển chọn, sản xuất nấm Đầu khỉ Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) trên giá thể hữu cơ tổng hợp có giá trị cao tại tỉnh Hưng Yên đã chọn được chủng giống nấm đầu khỉ He3 cho năng suất cao, chất lượng tốt, xây dựng được các quy trình sản xuất giống và sản xuất quả thể nấm;

Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham gia ý kiến

Đã xác định được thời gian thu hoạch và xây dựng mô hình thử nghiệm hiệu quả kiểm soát điều kiện sinh thái tại Công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ Việt và theo hướng tự nhiên tại  HTX nấm sạch Việt Tú (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Nhóm nghiên cứu cũng đã xây dựng và ứng dụng được các phế phẩm sau khi đã nuôi trồng nấm để sản xuất phân hữu cơ phục vụ cho trồng trọt.

Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân - Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận hội nghị nghiệm thu

Phát biểu kết luận, Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài trong việc phản biện nội dung, phương pháp cũng như kết quả thực hiện của đề tài khoa học cấp tỉnh. Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân đánh giá cao tinh thần nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, Ban chủ nhiệm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh và hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân - Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận hội nghị nghiệm thu

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thuNguyễn Thái Kiều Ngân cũng đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng kết, xây dựng kế hoạch ứng dụng triển khai mở rộng mô hìnhnhằm đưa nhanh ứng dụng Công nghệ sinh học tiên tiến trong tuyển chọn, nhân giống, nuôi trồng, sơ chế, bảo quản sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Hưng Yên trong thời gian tới.

Kết quả đánh giá nghiệm thu với 9/9 thành viên có mặt đánh giá Đạt.

Nhiệm vụ xếp loại ĐẠT./.

Theo: Minh Nguyệt - Trường Long

http://khcnhungyen.gov.vn/tin-tuc/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-tuyen-chon-san-xuat-nam-dau-khi-hericium-erinaceusbullfrtren-gia-the-huu-co-tong-hop-co-gia-tri-cao-tai-tinh-hung-yen-1619

Lượt xem: 277

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 3

Trong ngày: 122

Lượt truy cập: 24054